Jeugdselectiebeleidspan - lidmaatschap

Bij TV HBC willen we aansluiting blijven houden bij het KNLTB-tennis aanbod dat bestaat uit competitie, toernooien en evenementen. Dit willen we bereiken door het jeugdselectiebeleidsplan in te voeren. Dit betekend dat we in de toekomst verschillende lidmaatschappen kunnen krijgen. De ideeën daarvoor zijn:

Basis jeugdlidmaatschap

Deze jeugdleden oriënteren zich op tennis als sport, volgen lessen, maar spelen (nog) geen competitie of toernooien. Blauw, Rood en Oranje worden gezien als het voorportaal naar de volwaardige tennis beleving. Groen en Geel kunnen bewust kiezen voor het enkel volgen van tennislessen en de toernooien die op de club gehouden worden. Mocht dit jeugdlid in de toekomst wel competitie gaan spelen, zal het jeugdlid naar de selectie gaan.
Bij het basisjeugdlidmaatschap wordt één lesuur per week aangeboden. Deze worden betaald vanuit de contributie. 

Rood en Oranje binnen het basis lidmaatschap
Het idee voor Rood en Oranje is om b.v. op de eerste zondagochtend van de maand door vrijwilligers/ouders een leuke training/spelochtend te organiseren. 

Selectie jeugdlidmaatschap

Dit zijn de jeugdleden, die in Groen of Geel spelen, die tennis als volwaardige sport beoefenen door deel te nemen aan de activiteiten die door de club worden georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen, de zomer en de winter trainingen en de KNLTB voor- en najaarscompetitie.  Deze combinatie geeft een sport en club beleving waarbij training, wedstrijden en evenementen een sterke club- en tennis binding als resultaat hebben.
De aanpassing is dat het trainingsuur voor Groen en Geel dat vanuit het lidmaatschap wordt aangeboden wordt uitgebreid met 1 uur extra training per week.  

 

Voor de toekomst:  

A-selectie jeugd lidmaatschap

Deze jeugdleden worden door de trainers uitgenodigd om deel te nemen aan trainingen met een hogere intensiteit, een competitieve benadering waarbij het beoefenen van de tennissport centraal staat. Deze groep volgt meerdere uren intensieve trainingen in groepen met gelijkgestemde spelers qua tennis beleving en tennisniveau en neemt deel aan de activiteiten zoals de clubkampioenschappen, de zomer en de winter trainingen en de voor- en najaarscompetitie 

Het trainingsuur die vanuit het lidmaatschap wordt aangeboden wordt uitgebreid met een ½ uur per les en 1 x  week een extra les van 1 ½ uur bij Groen en Geel. Deze uitbreidingen per training worden als bijdrage in rekening gebracht