Competitieprotocol tennisvereniging HBC

Onze voorzitter Jorinde legt uit wat er in het competitie protocol staat

>> start hier de video

We willen graag met de competitiecommissie en de teams leuke en goed verlopende competities organiseren. Dit protocol biedt ondersteuning hierbij.
Door de competitiecommissie binnen de Wedstrijdtennis Commissie (WTC) wordt de indeling van de competitieteams verzorgd. De competitiecommissie bestaat uit voorzitter van de WTC en de CL’s (Competitie Leiders) voor de senioren. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de WTC en competitiecommissie om voor iedereen die competitie wil spelen een plekje te vinden in een team. Zij zorgen ook voor het opgeven bij de KNLTB en alle handelingen die nodig zijn om KNLTB competities te kunnen spelen.

In beginsel gelden voor de teamindeling de volgende regels:

1.     Inschrijven  

A.    De aanvoerder meldt het team aan bij de WTC, na ontvangst van de melding dat je je kunt opgeven voor competitie.

B.    Teams bestaan uit 6 of meer vaste spelers en maximaal 1 vaste reservespeler (voor gemengde teams 1 heer en 1 dame). Een team moet minimaal 4 vaste spelers hebben om zich voor competitie op te kunnen geven.

C.    De vaste spelers spelen minimaal 4 speeldagen mee wanneer de competitie 7 wedstrijddagen telt en 3 speeldagen wanneer de competitie bestaat uit 5 dagen.

D.    Heb je geen team, dan kun je je opgeven als individuele speler. De competitiecommissie zoekt naar een plek in een team.

E.    Wil je niet in een vast team spelen, kun je je aanmelden als algemene reservespeler.  

2.     Individuele inschrijvingen  

A.    Wanneer je je als individuele speler hebt opgeven, zoekt de competitiecommissie naar een team met minder dan 6 vaste spelers, waar je goed in zou passen. Bij toevoeging wordt zorgvuldig gekeken naar leeftijd en speelsterkte.

B.    Als er een match is, wordt de aanvoerder via de mail geïnformeerd, die geeft het door aan het competitieteam.

C.    Wij hopen dat teams hierin een open houding hebben en dat andere spelers welkom zijn, zodat ook zij mee kunnen doen aan de competitie.

D.    Als er een groter verschil is in sterkte of leeftijd dan misschien wenselijk, wordt er door de competitiecommissie met de inschrijver en het team overlegd.

E.    De commissie besluit uiteindelijk of de plaatsing doorgaat, rekening houdend met de uitkomst van het overleg.

F.    De toegevoegde speler heeft dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke leden van het team.

G.    Wanneer het niet gelukt is een plek in een geschikt team te vinden, kan de speler, indien gewenst, aan de reservelijst toegevoegd worden.

H.    Zit je al in een team en heb je je opgeven als individuele speler voor een ander team of andere dag, dan hebben individuele spelers die nog geen team hebben voorrang.    

3.     Bezwaar toevoeging  

A.    Wanneer een team gemotiveerd bezwaar maakt tegen de toevoeging van een speler, is dat met de commissie bespreekbaar. De aanvoerder neemt in dat geval contact op met de commissie via [email protected]

B.    Blijft het team bezwaar maken, dan wordt het hele team uitgenodigd door de commissie voor een gesprek. De competitiecommissie en het team kunnen hun argumenten (weer) op tafel leggen en de opties worden besproken.

C.    Indien er een klacht is bij de totstandkoming van het besluit, kan er een klacht worden ingediend bij het bestuur.  

4.     Verplicht bardienst doen voor competitiespelers  

Alle competitiespelers zijn éénmaal verplicht bardienst te doen bij:

A.   HBC Dubbel Open of

B.    Voorjaarscompetitie of

C.    HBC Zomer Open of

D.    Najaarscompetitie

5.     KNLTB/HBC regels deelname competitie

Ten behoeve van ieders speelplezier en een goed en efficiënt verloop van de competitiedag, gelden de volgende regels tijdens deelname aan de competities bij HBC:  

A.    Het bestuur van HBC kan per weekdag voor een bepaalde competitie een maximaal aantal deelnemende teams bepalen. Als zich meer teams inschrijven dan het maximum kan de competitiecommissie tot loting overgaan.

B.    Iedere deelnemer aan de competitie wordt geacht bekend te zijn met het Competitiereglement van de KNLTB. Deze kan worden gevonden op de website van de KNLTB.

C.    De KNLTB kan boetes opleggen bij overtreding van het reglement. Die boete is in beginsel door het team verschuldigd. Dit kan voorkomen bij onder andere:

- Terugtrekken van het team na de sluiting van de inschrijving;

- Niet komen opdagen of meer dan 30 minuten te laat komen op een competitiedag; 

- Niet toegestane spelers opstellen;

- Invullen van gefingeerde uitslag.

D.    Bij twijfel of je een regel overtreedt, dien je contact op te nemen met de Competitieleider. De CL zal altijd proberen mee te denken over een oplossing om de boete te voorkomen.          

6.     Als je team bij HBC thuis speelt, gelden de volgende regels  

A.    Op speeldagen dat je de eerste ronde speelt en er nog geen bardienst aanwezig is op de verzameltijd, dient het team één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de bar tot de bardienst er is;

B.    Je dient 30 minuten voor de aanvangstijd die op de website van de KNLTB staat, aanwezig te zijn, dus goed kijken wanneer een wedstrijd begint. Dit kan tot max 8 dagen voor de speeldag gewijzigd worden.

C.    Maximaal 5 minuten inspelen;

D.    Maximaal 30 minuten pauze tussen partijen;

E.    Je dient op de aanvangstijd de voor jouw team beschikbare banen in gebruik te nemen en de instructies van de CL daarvoor te volgen;

F.    Als de CL een baan toekent aan een team, dan moet het team die baan binnen 15 minuten in gebruik nemen.  Daarna mag jij of de tegenstander de wedstrijd als gewonnen claimen;

G.    De CL maakt in beginsel een baanschema, maar bij uitloop zal de CL daarvan afwijken om het baangebruik te optimaliseren;

H.    Teams die 5 of meer wedstrijden op een dag spelen, zijn verplicht om op drie banen te spelen wanneer een derde baan wordt toegewezen door de CL;

I.      Als een team weigert op een toegewezen baan te spelen, kan de CL het andere team op hun rechten wijzen, zie ook 6F.

J.     Bij niet naleving van de regels volgt een waarschuwing. Deze waarschuwing kan bij herhaling leiden tot terugtrekking van het team uit de competitie. De boete voor terugtrekking wordt opgelegd aan het team.

K.    De competitiecommissie deelt teams en begintijden in op basis van het aantal te spelen wedstrijden per team en competitiedag. Voorkeuren worden mogelijk niet gehonoreerd als dat problemen voor de indeling oplevert.

L.    De competitiecommissie (of de dan aanwezige CL) kan één of meer aanvoerders tijdelijk verantwoordelijk maken voor de naleving van de regels. De CL is dan telefonisch bereikbaar bij vragen en/of incidenten. Indien nodig komt een CL dan alsnog (terug) naar HBC.  

12 januari 2024 

Competitie protocol januari 2024.pdf