Bestuur

 

Voorzitter || Hans Fonkert

Asterkade 33 - 2106 BB Haarlem | Tel. 023 528 60 32 | [email protected]

 

Secretaris || Marjo van Opstal

Grevelingen 26 - 2105 ZG Heemstede | Tel. 023 528 23 32 | [email protected]

 

Penningmeester || Martien Ganzeman

Tel. 023 547 09 35 | [email protected]

 

Commissie Wedstrijdtennis || Tineke van Assema

[email protected]

 

Commissie Jeugd || Frans Heems

Huizingalaan 21 | 2105 SG Heemstede | Tel. 023 529 27 26 | Mobiel 06 461 79 933 | [email protected]

 Commissie Jonge senioren ||
 Jorinde Pels

[email protected]