club van 100

 

De "Club van 100” van TV HBC
De "Club van 100" is een geweldige manier om jaarlijks financiële steun te krijgen van leden die betrokken willen zijn bij TV HBC.  

1.      Doel van de "Club van 100"
Het doel van de "Club van 100" is meer sponsoren te vinden om de extra activiteiten van de vereniging te ondersteunen. Waarbij als eerste gedacht wordt aan de financiering van het nieuw in te voeren Jeugd Beleidsplan voor de jeugd van TV HBC. Hiermee hopen we het niveau van het Jeugdtennis binnen TV HBC te verhogen en meer jeugd te behouden en aan te trekken voor onze vereniging. Ook de aanschaf van tennismateriaal om het spelplezier te verhogen behoort tot de mogelijkheden.

2.      Toekomstige leden van de "Club van 100"        
Alle leden, oud leden en sponsoren. Bedrijven, leveranciers en andere geïnteresseerden die betrokken willen zijn bij onze vereniging.

3.      De bijdrage aan de "Club van 100"         
Een jaarlijks bedrag vanaf € 100

4.      Het lidmaatschap van de "Club van 100"         
Lid van “De club van 100” betekend niet dat je lid van TV HBC bent.         
De ontvangsten van “De club van 100”  worden beheerd door de penningmeester van TV HBC.         
De uitgaven worden door het bestuur van TV HBC akkoord gegeven. 
Inschrijfformulier staat op de website, op de pagina van “De club van 100”.
Akkoord voor automatische betaling tot opzegging via de mail aan de penningmeester.    Verantwoording over het beheer van deze rekening wordt afgelegd op de Algemene  Vergadering in januari.

5.      Voordelen van de "Club van 100" 
De eeuwige roem!         
Naam op het bord “De club van 100” van TV HBC in het clubhuis met alle andere leden         
Pagina op de website met de leden van “De club van 100”         
Ontvangen van de TV HBC Nieuwsbrief.

6.      De communicatie met de "Club van 100"         
De communicatie met de leden van de "Club van 100" gaat via de email, de website, de app en in de nieuwsbrieven van TV HBC

7.      Eenvoudig aanmelden voor "Club van 100" via de website       
Dit kan via de website van TV HBC.       
Inschrijfformulier staat op de website, op de pagina van “De club van 100         
Met dit formulier ben je geen lid van TV HBC.

8.      Erkenning en waardering voor de leden van de "Club van 100"     
Bord “De club van 100” in het clubhuis         
Pagina op de website met “De club van 100”         
Onderwerp op de Algemene Vergadering in januari   

Ga HIER naar het inschrijfformulier van "De club van 100"

Onze vereniging houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Privacy Police staat op onze website.