Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

  • De contributie dient  vóór 1 maart van het verenigingsjaar te worden voldaan. Dit kan bij voorkeur via incasso, aan te geven op het aanmeldingsformulier. 

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail)  vóór 1 december gedaan te worden bij de ledenadministratie.  

  • De barexploitatie is bij TV HBC in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle HBC-leden boven de 18 jaar 3 a 4 x per jaar verplicht zijn bardienst te doen. De bardiensten zijn onderverdeeld in dagdelen en avond- en weekenddiensten. Leden kunnen aan het begin van het seizoen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.  Het lidmaatschap van tennisvereniging HBC is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten.