Inschrijfvoorwaarden lidmaatschap

  • De contributie dient vóór 1 maart van het verenigingsjaar te worden voldaan. Dit kan bij voorkeur via incasso, aan te geven op het aanmeldingsformulier;

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) vóór 1 december gedaan te worden bij de ledenadministratie;  

  • De barexploitatie is bij TV HBC in eigen beheer. Dit houdt in dat in principe alle HBC-leden boven de 18 jaar 3 a 4 x per jaar verplicht zijn bardienst te doen. De bardiensten zijn onderverdeeld in dagdelen en avond- en weekenddiensten. Leden kunnen aan het begin van het seizoen aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.  Het lidmaatschap van tennisvereniging HBC is onlosmakelijk verbonden met het draaien van bardiensten;
  • Alle nieuwe leden worden ingeschreven als officieel KNLTB-bondslid. U kunt bij de KNLTB via hun website aangeven dat zij uw gegevens niet doorgeven t.b.v. commerciële doeleinden.