Tennislesbepalingen

 • Lessen zijn alleen voor leden van TV HBC, dagleden kunnen alleen overdag les krijgen.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
 • De lessen worden gegeven op ons tennispark door tennisschool Haarlemmermeer.
 • Er zijn geen lessen in de schoolvakanties.
 • Gemiste lessen door eigen toedoen kunnen niet worden ingehaald.
 • Inhaallessen volwassenen. Zomertennis: De eerste twee door weersomstandigheden uitgevallen lessen worden ingehaald. Wintertennis: De eerste drie door weersomstandigheden uitgevallen lessen worden ingehaald. Lessen die begonnen zijn worden niet ingehaald.
 • Voor de jeugd zijn er geen inhaallessen in het zomerseizoen. In het winterseizoen worden de eerste drie door weersomstandigheden uitgevallen groepslessen ingehaald.
 • Priv√©- en duolessen worden allemaal ingehaald.
 • Lessen die buiten de inhaalregeling vallen zijn voor eigen risico.
 • Een ieder die wenst deel te nemen aan de lessen dient een eigen inschrijfformulier in te leveren.
 • Met voorkeursgrootte van de groep, spelniveau, opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden, maar als voor bepaalde tijden teveel of te weinig belangstelling is, zal geschoven moeten worden. Vul dus a.u.b. zoveel mogelijk tijden in waarop je beschikbaar bent.
 • De hoogte van het te betalen lesgeld is afhankelijk van het aantal deelnemers van de ingedeelde groep. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeur (zie punt 8) maar de indeling is bindend.
 • Betaling van het lesgeld dient, na het verkrijgen van de rekening, binnen 14 dagen op de rekening van de penningmeester te zijn overgemaakt of via automatische incasso betaald te zijn. Wanneer betaling niet tijdig is ontvangen is deelname aan de lessen niet mogelijk.
 • Annuleren van de lessen waarvoor men zich heeft opgegeven is alleen mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het lesseizoen.
 • Na dit termijn is betaling van de aangevraagde tennislessen verplicht, ook wanneer men gedurende de lesperiode niet meer deel neemt aan de lessen.
 • Verzoeken betreffende restitutie e.d. kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van TV HBC. Eventuele restitutie kan pas ingaan na de datum waarop het verzoek is ontvangen.
 • In alle gevallen waarin dit tennisles reglement niet voorziet beslist het bestuur van TV HBC
 • Aanmelding voor en deelname aan tennisles impliceert dat u akkoord gaat met dit reglement.

februari 2016