Consequenties Corona virus

14 april 2020


Contributie en Tennisles

Aan onze leden

Allereerst hopen we dat al onze leden en hun familie zo min mogelijk met corona te maken hebben en dat de “sociale onthouding en distancing” haar vruchten afwerpt. 

Graag willen wij 2 onderwerpen met jullie delen:

CONTRIBUTIE 
Door de gedwongen sluiting van o.a. alle tennisparken is het toch heel jammer dat we niet kunnen tennissen en genieten van ons fraaie park. We zouden daarom graag een beetje korting verlenen op de contributie maar... de uitgaven (zoals de huur van ons park) lopen wel gewoon door en de barinkomsten zijn een stuk lager. We willen als vereniging financieel gezond blijven en proberen zo zuinig mogelijk deze periode door te komen.

Dus blijft het betalen van de contributie en inning voor 2020 ongewijzigd. Precies zoals de KNLTB adviseert. Dit kun je hier lezen.

Pas later in het jaar kunnen we samen gaan werken aan een oplossing. Dat later, is in het najaar, wanneer we het voorlopig resultaat 2020 en de begroting 2021 opstellen. Dan kijken we of en wat we kunnen doen. Op de Algemene Vergadering van 27 november 2020 komt dit onderwerp uitgebreid ter sprake en zullen wij met een voorstel komen. 

TENNISLES
Als het park weer geopend is, is het de bedoeling dat tennisschool  Haarlemmermeer het volledige zomer tennislesprogramma  gaat draaien.
Wanneer de startdatum bekend is worden de eerder geplande indelingen verstuurd. Daarna kunnen zij nog een inschrijving houden voor de open gevallen plaatsen door eventuele afmeldingen.  Lesfacturen worden pas verzonden als de tennislessen gegeven worden. Voor de jeugd geldt dan dat ze alsnog hun zomerlessen aangeboden krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Tennisvereniging HBC

Nieuwscategorieën